amichibelle®

Søk
Søk

Samfunnsansvar

Amichibelle® fokuserer på miljø og samfunnsansvar. Hun har et sett med leveregler som er et overordnet verdigrunnlag for alle mennesker. Det er viktig for oss å minimere belastningen som vi mennesker setter på planeten vår, samtidig som vi leverer kreative amichibelle-produkter® med kvalitet.

amichibelle® leveregler
  • Ikke lyv eller juks
  • Ikke utnytt
  • Ikke ydmyk
  • Ikke ekskluder andre
  • Vær snill og vennlig mot mennesker, dyr og miljø
  • Vær modig
Samfunnsansvar og bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind).

  • amichibelle® fokuserer på FNs bærekraftsmål #1 Ingen fattigdom, #8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og #12 Ansvarlig forbruk og produksjon. 
  • Amichibelle® streber etter å bruke en bærekraftig materialbruk, leverandører som tar vare på sine ansatte og som sikrer at forbruket av naturressurser minimeres.

Åpenhetsloven i Norge
Åpenhetsloven handler om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår for leverandører som produserer produkter til din virksomhet eller som virksomheten samarbeider med. Under hvert produkt i butikken finner du en kort beskrivelse av hvilke leverandører som har vært involvert i produksjonen av produktet.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om våre leverandører vi bruker.